Woordenlijst

AIVD

Algemene Inlichtingen Dienst, Nederlandse geheime dienst.

AMC

Aviation Medical Center, Nederlands medisch en psychologisch expertise centrum voor de luchtvaart

ATC

Air Traffic Control, Luchtverkeersleiding

ATO

Approved Training Organisations, Opleidingsinstelling voor luchtvarenden

ATPL

Airline Transport Licence, Hoogste civiele brevet voor een piloot, benodigd om gezagvoerder te kunnen worden op verkeersvliegtuig

CABIN CREW

Cabine bemanning bestaande uit purser en stewards en stewardessen

CAPTAIN

Gezagvoerder, hoogste in rang in de cockpit

CAT

Clear Air Turbulence, turbulentie die niet met het blote oog of met weerradar zichtbaar is

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

COCO

Second Officer, derde in rang in de cockpit na de copiloot

COVA

Commissie van Aanname, commissie die besluit of een afgestudeerde piloot in dienst mag treden bij een luchtvaartmaatschappij

CPDLC

Controller–pilot data link communications, soort SMS systeem tussen vliegtuigen en de luchtverkeersleiding

CPL

Commercial Airline Pilot, brevet om commercieel te mogen vliegen in de luchtvaart

CRM

Crew Resource Management, een management systeem dat optimaal gebruik maakt van alle beschikbare bronnen; materiaal, procedures en mensen om veiligheid te bevorderen en efficiëntie te verhogen

DB3

Directie Bewaking, Beveiliging, Burgerluchtvaart, draagt zorg voor het stelsel bewaken en beveiligen, de beveiliging van de burgerluchtvaart, het stelsel inzet speciale eenheden (DSI), de Renegade procedure en het Alerteringssysteem

DIRECTOR CREW TRAINING

Directeur trainingen binnen een luchtvaartmaatschappij, verplicht aangesteld onder de EASA regels. Verantwoordelijk dat iedereen getraind is op basis van alle gepubliceerde wetgeving.

EASA

European Aviation Safety Agency, het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart is een agentschap van de Europese Unie

ETOPS

Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards, prestatiestandaarden voor tweemotorige vliegtuigen met een vergroot bereik Standards

EUROCONTROL

Internationale organisatie die instaat voor de centrale coördinatie van de luchtverkeersleiding in Europa

FAA

Federal Aviation Administration, FAA is het bureau van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten

FFS

Full flight simulator, een vluchtsimulator die op kunstmatige wijze vliegtuigvluchten en de omgeving waarin het vliegt opnieuw creëert inclusief beweging en visueel, voor piloottrainingen

FIRST OFFICER

Copiloot

FTD/FSTD

Flight Training Devices / Flight Simulation Training Devices, een vluchtsimulator die op kunstmatige wijze vliegtuigvluchten en de omgeving waarin het vliegt opnieuw creëert exclusief beweging, voor piloottrainingen

GALLEY

Boordkeuken van een vliegtuig

GWK

Grondtuigwerkundige, technicus of monteur voor vliegtuigen

GO-AROUND

Doorstart van een vliegtuig, de nadering naar een vliegveld wordt afgebroken

HOOFD VLIEGDIENST

Is de manager van al het vliegend personeel zoals piloten, stewards en stewardessen

International Civil Aviation Organization, de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties die als doel heeft de principes en standaarden voor de internationale luchtvaart op te stellen ter verbetering van het luchtverkeer

ICAO

International Civil Aviation Organization, de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties die als doel heeft de principes en standaarden voor de internationale luchtvaart op te stellen ter verbetering van het luchtverkeer

ILT

Inspectie Leefomgeving en Transport, inspectiedienst van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu met een onderdeel divisie luchtvaart, voortgekomen uit de IVW en de Rijks Luchtvaart Dienst

IND

Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt aanvragen van mensen die in Nederland willen komen wonen of die Nederlander willen worden

IR

Instrument rating, onderdeel uit een brevet dat de houder de bevoegdheid geeft om te mogen blind vliegen; dat wil zeggen in slecht zicht zoals bewolking zodat er alleen met referentie op de boord instrumenten kan worden gevlogen

IWV

Inspectie Verkeer en Waterstaat, voorganger van ILT

JCCC

Joint Cockpit and Cabin Crew, gezamenlijke training van cockpit en cabine bemanningen om de samenwerking optimaal te maken

JENV

Ministerie van Justitie en Veiligheid

JET STREAM

Straalstroom, zeer sterke wind van 100km/u of meer

KMAR

Koninklijke Marechaussee

MCC

Multi Crew Cooperation, cursus samenwerking in de cockpit

MEL

Minimum Equipment List, boek met de minimale vereisten om met een vliegtuig te mogen vliegen

MEP

Multi Engine Piston, vliegtuig met twee zuigermotoren

MIVD

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, Nederlandse geheime dienst, die onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Defensie onderzoek doet naar de veiligheid van de krijgsmacht en militaire inlichtingen uit en over het buitenland verzamelt

NCTV

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, heeft onder andere tot taak het beveiligen van de burgerluchtvaart en de inspectie op de beveiliging

OM

Openbaar Ministerie

OCC

Operator Conversion Course, omscholing van piloten door een luchtvaartmaatschappij

PPL

Private Pilot Licence, sportvlieg brevet

PURSER

Is de leidinggevende van de stewards of stewardessen tijdens een vlucht

SECOND OFFICER

Derde in rang in de cockpit na de copiloot

SEP

Single Engine Piston, vliegtuig met een zuigermotor

SLOT

Tijdsperiode waarbinnen een vliegtuig mag opstijgen of landen op een luchthaven

TCAS

Traffic alert and collision avoidance system, systeem dat waarschuwingen kan geven aan de bemanning als vliegtuigen te dicht bij elkaar komen

TRANSPONDER

Zender/ontvanger die wordt gebruikt bij secondaire radar: een antenne op de grond zendt ondervragingspulsen uit die dan door de transponder worden beantwoord

TRI

Type Rating Instructor, instructeur met bevoegdheid om op een specifiek vliegtuig te mogen lesgeven aan nog niet volledig gekwalificeerde piloten op dat type

TYPE RATING

Bevoegdheid op een brevet om een specifiek vliegtuig type te mogen besturen zoals bijvoorbeeld een Boeing 737

WIDE BODY

Een vliegtuig met twee of meer gangpaden in de normale passagiersconfiguratie